تالار گفتمان


منوی دسته ایفراکامپیوتر | Fara Computer آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1678376 بار نمايش يافته است . مهر 94

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.292 % (4901)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 1.924 % (32306)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 95.99 % (1611217)
 Opera: OperaOperaOpera 0.015 % (252)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (19)
 Lynx: LynxLynxLynx 5.958 % (1)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.333 % (22384)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.434 % (7296)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 4.637 % (77830)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.356 % (5982)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.405 % (6806)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 94.60 % (1587758)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 126
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 38
 موضوعات فعال : 29
 نظرات و پيشنهادات : 0
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0